Προνόμια Μέλους


Oι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν μέλη στο Σωματείο «Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του Δικτύου αυτού», συμπληρώνουν σχετική αίτηση (Αίτηση εγγραφής) και στη συνέχεια η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα υποβολής.


Η έγκριση των αιτήσεων νέων μελών, γίνεται δεκτή μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού υπάρξει πρόταση δύο μελών του Σωματείου, τα οποία την συνυπογράφουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγγέλλει στον ενδιαφερόμενο την εγγραφή του δι’ αλληλογραφίας.

Τα μέλη καταβάλλουν  10€ εφάπαξ για την εγγραφή τους και ετήσια συνδρομή 30€.


Με την εγγραφή τους και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, τα μέλη αποκτούν, από τη Γραμματεία του Σωματείου, «Κάρτα Μέλους», η οποία τους εξασφαλίζει τα εξής προνόμια:

  • Ελεύθερη είσοδο για κάθε “Φίλο” σε όλους τους δημόσιους αρχαιολογικούς χώρους και  μουσεία της Ελλάδας.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες-εκδηλώσεις του Σωματείου.
  • Συμμετοχή στους εκπαιδευτικούς περιπάτους- εκδρομές και ξεναγήσεις.


Τα μέλη, που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο για μια διετία, εκπίπτουν της ιδιότητάς τους μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μπορούν ωστόσο να επανέλθουν με νέα αίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Η Γραμματεία του Σωματείου λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 έως 15.00.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με καταβολή στο λογαριασμό του Συλλόγου:

1. Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ:GR64 0110 3250 0000 3250 0556 892

2. Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ:GR38 0172 2430 0052 4310 5747 185 

 

Εγγραφή νέου μέλους