Δωρητές - Χορηγοί

Μεγάλη δωρήτρια:

Μαρία-Νάδια Μαχαίρα