Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος

Αλκμήνη Πάκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Αντιπρόεδρος

Έλσυ Ρέπα, Συν/χος Εκπαιδευτικός, Μέλος του Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

Γραμματέας

Αντωνία Χαρίση, Συν/χος Εκπαιδευτικός, Δρ. Παιδαγωγικής, Συγγραφέας

Ειδ. Γραμματέας

Ελένη Περιστεροπούλου, Επί τιμή Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού - Προϊσταμένη Οικονομικής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Ταμίας

Κατερίνα Μαυρομιχάλη, Υπάλληλος ΥΠ.ΠΟ.Α.

Μέλος

Ειρήνη Καμπούρογλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης