26/03/2019

22-26 Μαρτίου, εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πέργαμον.

Ο διαρκώς διευρυνόμενος με νέα μέλη Σύλλογος των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου των Μουσείου της Ημαθίας συνεχίζει με επιτυχία τα εκπαιδευτικά του σεμινάρια με θέμα την παρουσία των Μακεδόνων στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελληνιστικής Οικουμένης.

Από τις 22 έως και τις 26 Μαρτίου 2019, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού  προγράμματος " Οι Μακεδόνες στην Οικουμένη", ο Σύλλογος πραγματοποίησε  εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πέργαμο της Τουρκίας, όπου σώζεται μέρος της αρχαίας ελληνιστικής πόλης της Περγάμου. Τα μέλη ξεναγήθηκαν από την αρχαιολόγο, προϊσταμένη της ΕΦΑ Ημαθίας κ. Αγγελική Κοτταρίδη, ενώ τη βυζαντινή ιστορία της πόλης παρουσίασε η βυζαντινολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Αναστασία Τούρτα.

Η επίσκεψη εκτός από εκπαιδευτική ήταν και ψυχαγωγική, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν την ντόπια λαϊκή παράδοση και γαστρονομία.