25/02/2021

Συμμετοχή του Συλλόγου "Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του Δικτύου του"  στη διαδικτυακή συνάντηση του Σωματείου "Οι Φίλοι του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού"  με θέμα: "Σύλλογοι και Σωματεία Φίλων Μουσείων την Εποχή της Πανδημίας: Απειλή «αποστασιοποίησης» ή ευκαιρία ανασύνταξης;"

Ο Σύλλογος "Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του Δικτύου του" συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση που οργάνωσε το Σωματείο "Οι Φίλοι του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού"  με θέμα: "Σύλλογοι και Σωματεία Φίλων Μουσείων την Εποχή της Πανδημίας: Απειλή «αποστασιοποίησης» ή ευκαιρία ανασύνταξης;"

Μετά ένα χρόνο υγειονομικής κρίσης, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την καταγραφή της εμπειρίας της πανδημίας και τον  ενδεχόμενο σχεδιασμό κοινών δράσεων μεταξύ των συλλόγων ή σωματείων φίλων μουσείων, την περαιτέρω αξιοποίηση του Διαδικτύου, την αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας με τα μέλη και προσέλκυση νέου κοινού και τον προσανατολισμό σε νέου τύπου δραστηριότητες που θα εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και θα δημιουργούν δεσμούς με τις πολλαπλές κοινότητες που πλαισιώνουν τα μουσεία μας. 

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν με εισήγησή τους τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, Aναστασία Τούρτα, Δρ. Αρχαιολόγος, Πρόεδρος και Αντ. Χαρίση, Δρ. Ιστορίας – Εκπαιδευτικός, Γ. Γραμματέας.

Θέμα της εισήγησής τους ήταν: "Σκέψεις και προβληματισμοί ενός νεοσύστατου Συλλόγου Φίλων στην ψηφιακή του μετάβαση"