14/01/2020

Κοπή βασιλόπιτας στις 14 Ιανουαρίου 2019 στο  κέντρο "ΕΛΙΑ" στη Βέροια

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου από κοινού με την κοπή της βασιλόπιτας των εργαζομένων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Η συνεστίαση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο ΕΛΙΑ, με σκοπό τη συνεργασία και γνωριμία των μελών του Συλλόγου με το προσωπικό της ΕΦΑ Ημαθίας και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους.

Στη συνεστίαση, χαιρετισμό απύθυνε η Προϊσταμένη της ΕΦΑ κ. Κοτταρίδη και η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αντωνία  Χαρίση.