06/10/2021

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου 2021, στο Νέο Μουσείο Αιγών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου αυτού»»

 σ υ γ κ α λ ε ί

τα  μέλη του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή  17 Οκτωβρίου 2021, στην έδρα του Συλλόγου, στο Νέο Μουσείο Αιγών, στη Βεργίνα, και ώρα 12:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης :

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας).
  2. Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τρέχουσα θητεία.
  3. Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας θητείας του Δ.Σ. (2020-2021)
  4. Έλεγχος και έγκριση λογοδοσίας του Δ.Σ.
  5. Συζήτηση -Προτάσεις μελών Γ.Σ.
  6. Ενημέρωση για εκλογές
  7.  Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

 

Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο δεν μπορούν να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, ούτε να θέσουν υποψηφιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ. κατατίθενται μέχρι 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της Γ.Σ.,  ηλεκτρονικά  ή στα γραφεία του σωματείου .

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του  ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (άρθρο 10 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Σας επισημαίνουμε ότι για τη δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος καταστατικού.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή,  7 Νοεμβρίου 2021, στον ίδιο χώρο ώρα  11.00 έως 16.00.

Τα τακτικά μέλη που διαμένουν εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή και στο εξωτερικό, καθώς και μέλη που διαμένουν στην Ημαθία, αλλά για σοβαρούς λόγους κωλύονται να παραβρεθούν στην ψηφοφορία,  μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή δι’ επιστολικής ψήφου, η οποία έχει αποσταλεί και παραληφθεί από την εφορευτική επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Γ.Σ. το αργότερο την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Μετά την έκδοση της με αριθ. 4577/03.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, η οποία έχει ισχύ από 04.10 έως 11.10/2021, και η οποία προφανώς θα ανανεωθεί με νεότερη απόφαση, η φυσική παρουσία σε γενικές συνελεύσεις καθώς και σε εκλογές αιρετών οργάνων, είναι δυνατή μόνον με την επίδειξη πιστοποιητικού ΠΛΗΡΟΥΣ εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης κατά το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, και φυσικά με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, ειδική ταξιθεσία κλπ).

Συνεπώς όσοι από τα μέλη επιθυμούν να παραβρεθούν στη γενική συνέλευση και ακολούθως στις αρχαιρεσίες, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάποιο εκ των παραπάνω πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση ανάκλησης του παραπάνω μέτρου ή ισχύος άλλων περιοριστικών μέτρων, θα γίνει ενημέρωση με νέα ηλεκτρονική επιστολή και ανάρτηση στην ιστοσελίδα.